ÅLU eksisterer for at fremme udviklingen af salvationisters åndelige liv ved at:

  • Tilbyde samlinger som er åndelig berigende og som hjælper mennesker til at blive Kristus mere lig
  • Tilvejebringe ressourcer til at bistå udviklingen af åndeligt liv
  • Stimulere til opretning af arenaer for bevidst og systematiske udvikling af åndelig vækst og udvikling